Möten

Kommande möten

Förutom löpande arbetsgruppsmöten så genomförs Styrelsemöten varje månad.
Årsmöte för alla medlemmar genomförs vanligast i slutet på april och Höstmöte i slutet av november, eller början av december. Se separat inbjudan.

Årsböcker och protokoll

Här nedan har vi samlat Dalarö Båtklubbs årsböcker från 2008 och framåt med Verksamhets- och förvaltningsberättelse, bokslut, planerad verksamhet, budget och rullande investeringsbudget: