Våra bryggor och båtplatser

Samtliga bryggor är märkta med blå skyltar med vit text. Platserna är märkta med likadana nummerskyltar. Numreringen börjar med plats 1 på vänster sida från land räknat och bryggans högsta platsnummer är således längst in till höger.
Här nedan namn och belägenhet för våra 15 bryggor med sammanlagt drygt 500 platser (exkl gästhamns- och seglarskolebryggorna).

Askfatshamnen

I Askfatshamnen ligger vårt Klubbhus, vår populära Seglingsverksamhet samt även Gästhamn. Här finns också ca: 100 vinterplatser.
Bryggorna i Askfathamnen heter Kajen 1 (platserna 1-25) och Kajen 2 (1-15), vilka tillsammans utgör landkajen från Piren i söder och norrut ner förbi Gästhamnskontoret och till Klubbhuset.  

Längst i söder ligger Piren (stenpiren med platserna 1-16)  och därefter följer Gästhamnsbryggan (märkt med gästhamnsskyltar). Brygga 1 (platserna 1-16) ligger framför Gästhamnskontoret. Brygga 2 och Brygga 3 ligger vid Klubbhuset och  är bryggor, som idag används av DBK Segling och Dalarö Kajak. Kajen norrut efter Klubbhuset längs Kanalen med mastkran heter Klubbryggan (1-30 platser).

I Askfatshamnen finns en blandning av stora platser lämpliga för större segel- och motorbåtar på Piren och vid Kajen 1 och mindre platser norrut i hamnen. Hela hamnen och bort till mastkranen är 4-2 meter djup och grundar upp ju längre in man kommer.

Kanalen

Efter gångbron och norrut har Båtklubben platser på östra sidan (= Ö-sidan) i Kanalen. Med början direkt nedanför Sporthallen - kallas stenkajen för Kanalen 1 (1-94 platser).

Mitt i kanalen, där denna blir bredare, finns en träbrygga  som kallas Kanalen 2 (platserna 1-47).
Kanalen 1 har i huvudsak 2,5 meter breda platser. Kanalen 2 har i huvudsak 3 meter breda platser. Några få platser är något bredare.
I Kanalen, som är ca 1,5 meter djup, kan mindre och något större motorbåtar ligga.

Vadviken

Norr om Stockholmsvägen och Kanalbron börjar Vadviken, där Båtklubben på ö-sidan, dels har en vaktstuga med låsta soptunnor för medlemmar och räknat söderifrån bryggorna 1-5.

Norr om femte bryggan finns 11 bojplatser i två rader om 5 bojar - röda och blåa raden, samt ytterligare en ensam röd boj norr om blåa raden båtar på svaj sommartid.

Bryggorna heter V1 (1-60) med 2,5 meter breda platser, V2 (1-46) med 3 meters platser, V3 (1-52) med i huvudsak 3 meters platser, V4 (1-53) med 3,2 till 4,2 meters platser och brygga V5 (1-55) också med i huvudsak större platser från 3 till 4,5 meter. 

Vinterplatser

Dalarö Båtklubb har vinteruppställningsplatser på parkeringarna i Askfatshamnen och Vadviken.
Parkeringarna för uppställning av båtar är tillgängliga mellan 15 september och 15 maj. Uppställning får endast ske efter anvisning. Området i Vadviken är avsett för egen upptagning vid flexibel tidpunkt och efter klartecken av ansvarig för vinterplatser. Området i Askfatshamnen är avsett för gemensam upptagning enligt nedanstående.
Observera att giltig båtförsäkring är en förutsättning för att erhålla vinteruppställningsplats inom båtklubbens områden.

Alla som vill ha vinterplats måste anmäla detta varje år från 15 augusti. Det gäller således även alla medlemmar som redan har vinterplats. Medlemmar som haft vinterplats något av de senaste åren har företräde till vinterplats. Varje år skickas ett mail till alla som hade vinterplats året innan. Via detta mail kan då nyanmälan till vinterplats göras.

Nya medlemmar och medlemmar som skaffat större båt eller ytterligare en båt får ansöka om vinterplats. Ansökan sker genom en skriftlig förfrågan om vinterplats. Dessa ansökningar placeras i kö efter det datum som de inlämnats, vilket kan ske genom e-post till Jonas nedan.
Om plats blir ledig kommer kö-medlemmar ifråga. Dessa får meddelande om detta.

Medlem som haft men inte avser att utnyttja sin vinteruppställningsplats ombedes att snarast meddela detta.

OBS! Efter den 15 maj får inga vagnar eller trailers stå kvar på Askfatsparkeringen, Klubbområdet eller på Vadviksparkering inklusive angränsande områden.

Ansvarig för torr- och sjösättning samt vinterplatser är Jonas Swartling, som kan nås via mail