Miljöarbete

Dalarö Båtklubb värnar för en hållbar utveckling i Östersjön och för kommande generationers möjligheter till den härliga natur som vi har omkring oss!
Låt oss fortsätta värna om miljön och ha den i åtanke vid varje tillfälle då vi njuter av båtlivet oavsett om vi är ute och slappar i skärgården eller om vi jobbar och sliter för att få iordning båten för säsongen. Det är ju trotss allt den fina naturen och djurlivet som lockar de flesta av oss ut i skärgården!

Dalarö Båtklubbs miljöplan är senast uppdaterad 2019-09-03 och finns att läsa här: Miljöplan DBK

På följande länkar hittar du redogörelser av det löpande miljöarbetet på DBK.  

Sophantering

Hanteringen av sopor är en stor kostnadspost för klubben och blir tyvärr ännu större när medlemmarna inte följer anvisningar utan slarvigt slänger in skräp som inte skall finnas där eller helt enkelt placerar det på golvet för någon annan att ta hand om!

Låt oss slippa, plastbehållare med olja, kemikalier, bensin eller bara tomma behållare i rummet för ”Farligt avfall”. Här töms/placeras bara de fraktioner som finns angivna på behållarna. Typ ”spillolja/Glykol/oljefilter etc”, tomma behållare tar man själv med sig till Återvinningsanläggningen i ex.vis Jordbro.

I ”vanliga” soprummet för ”Restavfall”, ”Grovsopor” och ”Flaskor” kastas just BARA dessa sopor OCH direkt i de för ändamålet avsedda kärlen som finns i rummet. Absolut inte wellpap, kartonger, grillar, stora plastkärl etc. placerade på golvet. Nu får vi anlita SRV och betala för rensning och  bortforsling av detta, en kostnad som alla klubbmedlemmar får dela för att några inte orkar ta det med till återvinningen vid kanalen eller Jordbro där det hör hemma.

Klubben värnar om en god miljö, både i vattnet och på land, men även i våra soprum!

Sanering av båtar med TBT

I samband med att Dalarö båtklubb jobbar för att bli en ”TBT-fri” klubb 2024, har klubben utarbetat rutiner tillsammans med SMoHF där båtägare får möjlighet att på klubbens område i Askfatshamnen sanera sina båtar från TBT.
Arbetet utförs efter rigorösa rutiner för att skydda både mark och individer. Båtarna inkapslas med presenningar och saneringen görs med verktyg och personlig skyddsutrustning som hyrs från Ramirent. Processen övervakas såklart av klubben.

Vintern 2021/22 sanerade de första 4 båtägarna TBT från sina båtar i Askfatshamnen. Saneringen har såklart krävt en rejäl insats av båtägarna men när båtarna sjösattes i fredags, lyste kölarna av giftfri bottenfärg och båtägarna strålade ikapp med solen mycket nöjda med sitt arbete och att ha bidragit till en renare miljö.
Sammanställning av nedlagt arbete, kostnader och övriga erfarenheter blir klar i början av juni. I höst välkomnar vi ett nytt gäng att sanera sina båtar från TBT. Notera att våren 2024 sjösätts inga båtar med TBT i skrovet på Dalarö båtklubbs gemensamma sjö/torrsättningar och därefter betraktar vi oss som en TBT-fri båtklubb.

Första gruppen båtägare som sanerat TBT på DBK’s område sjösatte sina båtar fredag 2022-05-13. Se bilder här.

Miljöinventering 2018

Under januari - februari 2018 genomfördes en miljöinventering/enkät där alla medlemmar fick möjlighet att delta med sina egna erfarenheter gällande bottenfärg och toalettavfall. Resultatet och jämförelse mot 2016 ses nedan.

  2016 2018 +/-
Andel båtar med tillväxthämmande färg 45% 23% -22%
Andel båtar med giftfri färg 29% 45% +16%
Andel båtar utan bottenfärg 26% 32% +6%
Andel båtar med septitank utan däckstömning 6% 11% +5%
Andel båtar med portapotti 3% 5% +2%
Andel båtar utan toalett 68% 59% -9%

För fullständiga svar och slutsatser finns enkäten och svaren i sin helhet här.

Bottenfärger

I syfte att öka miljömedvetenheten i klubben arrangerades i början av juni en miljökväll för medlemmarna i DBK i Sjöräddningens lokaler på Dalarö. Deltagare från Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund och Britta Eklund professor på Stockholms Universitet presenterade erfarenheter och påverkan av giftiga båtbottenfärger på våra skriv.

Under kvällen presenterades regelverk från myndigheter gällande bottenfärger, mätning av bottenfärger enligt XRF-tekniken, beskrivning av tekniken och erfarenheter från andra klubbar. Erfarenheter av miljöarbete inom SMBF och DBK´s plan för mätning av bottenfärger på torrsatta båtar hösten 2019, gäller båtar byggda 1995 eller tidigare. Dessutom det senaste om en planerad borsttvätt på Dalarö.

Vi lärde oss under kvällen bl.a. att TBT (Tributyltenn) är den största boven bland bottenfärger, den förbjöds på fritidsbåtar redan 1989, så det är också den vi i första hand söker genom provtagning på torrsatta båtar hösten 2019.

Dessutom lärde vi oss att sanering av båtbottnar är mycket hälsovådligt och kräver professionell utrustning för att skona såväl hälsan som kringliggande miljö. Stort ansvar läggs också på den enskilde båtägaren. Dessutom ska enligt uppgift på sikt användningen av giftiga båtbottenfärger, s.k. antifoulingfärger, upphöra i Stockholms län.

Baserat på informationen under miljökvällen och de strängare krav som Transportstyrelsen och andra myndigheter utfärdat samt klubbens erfarenhet av tidigare sanering på vårt område, har styrelsen beslutat att tills vidare förbjuda sanering av båtbottnar på klubbens område.
Fortsatt agerande i frågan tar styrelsen ställning till när resultatet av Transportstyrelsens projekt ”Skrovmålet” presenteras under senare delen av 2020.
Klubben hänvisar istället till marinor/blästerhallar som har bättre möjligheter och erfarenhet att genomföra sanering av båtskrov. Karlslunds marina är ett exempel, det finns också en blästerhall på Muskö, (http://muskovarvet.se/utbud.html).

1. Mjuka/självpolerande bottenfärger.
DBK har förbjudit användande av mjuka färger från och med 1/9 2015.
Båtbottnar som sedan tidigare är målade med mjuka färger, MÅSTE, innan torrsättning rengöras på miljökorrekt sätt, (t.ex. på en anläggning som har godkänd spolplatta, eller borsttvätt med uppsamling), senast 14 dagar innan torrsättning. Det är totalförbud att spola av eller högtryckstvätta båten på DBK's uppställningsytor om den är målad med mjuk/självpolerande bottenfärg. För aktuella tips gällande färgborttagning ladda hem och läs Transportstyrelsens publikation gällande detta  här.

2. Hårda bottenfärger.
DBK tillåter endast användning av kemikalieinspektionens godkända hårda bottenfärger.
DBK rekommenderar att man även här rengör båtbotten en tid innan torrsättningen på en anläggning som har godkänd spolplatta, eller borsttvätt med uppsamling. Det är tillåtet att spola av och tvätta båten utan högtryckstvätt. Används högtryckstvätt riskerar man att färg lossnar och förorenar marken. 
Ladda hem en uppdaterad lista från Kemikalieinspektionen på godkända bottenfärger för Ostkusten  här

3. Omålade båtar.
Det är tillåtet att spola av och tvätta båten utan högtryckstvätt. Används högtryckstvätt riskerar man att grundfärg såsom epoxi eller gelcoat lossnar och förorenar marken.  

Toalettavfall

Inom hamnområdet finns toaletter som skall användas under tid då båtägaren med besättning vistas inom hamnanläggningen. Toaletterna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp och efterhålls regelbundet av städpersonal. 
Tömningsanordning för båttoaletter finns vid intilliggande serviceinrättning för Hotellbryggan på Dalarö samt vid MarinDepån i Vadviken.

Aktuell karta för tömningsanläggningar kan man hitta här.

Tips!
Ladda ner appen "Hamnkartan", utgiven av Transportstyrelsen, för att se vart närmaste tömningsanläggning finns.
Appen finns för både Iphone och Android.