Kontaktuppgifter

Styrelse och övriga befattningshavare

Ordinarie ledamöter
Uffe Börjesson, ordförande (vald till 2024) ordforande[snabela]dalarobatklubb.se
Mats Edestig, vice ordförande, vaktchef, medlemsfrågor (vald till 2024)
Richard Nordgård, kassör (omvald till 2023) 
Tony Dahlbom, IT (nyvald till 2023)
Magnus Sundström, hamnkapten (vald till 2024) 
Thomas Wrande, segling (vald till 2024) 
Kristin Unander, sekreterare (omvald till 2023)  

Suppleanter
Sören Ejby, arbetsplikt (nyval till 2023) 
Lennart Åsell, miljö (vald till 2024) 
Erika Svensson, arbetsplikt (omval till 2023)

Revisorer
Eric Åhsberg, auktoriserad (omvald till 2023)
Lars Palmgren, lekmannarevisor (vald till 2023)
Vivianne Yllenius, suppleant (omvald till 2023)

Valnämnd
Jan Nordin, sammankallande 0704-13 78 98
Sven Gustavsson 
LO Landin

Hedersledamöter
Uffe Bengtsson (avliden)
Hans Forsén
Lennart Jansson
Jan Lundberg

Arbetsgrupper

Arbetsplikt
Erika Svensson
Sören Ejby, 0705-787870

Vaktplikt och båtplatstilldelning
Mats Edestig  070-571 25 06,
vakt@dalarobatklubb.se

Ekonomi och administration
medlem@dalarobatklubb.se
Uffe Börjesson  0708-44 65 00
Richard Nordgård  0702-10 96 70 
Eva de Jong bokföring, fakturor 08-504 704 92

Thomas Olsson försäkringar 0709-14 07 60

Hamnansvarig
Magnus Sundström   073-331 45 81, 
hamnkapten@dalarobatklubb.se

Gästhamn
Lars-Olof (LO) Landin  0708-125 467, info@dalarogasthamn.se

Information och IT
Tony Dahlbom  0703-91 91 85 webmaster@dalarobatklubb.se

Sjö- och torrsättning samt vinterplatser på land
Jonas Swartling
torrochsjo@dalarobatklubb.se

Vinterplatser i vattnet
Mats Edestig  070-571 25 06, vakt@dalarobatklubb.se

Miljö
Lennart Åsell  070-561 65 20, miljo@dalarobatklubb.se

DBK Seglingssektionen
Thomas Wrande  0706-19 67 14
Jonas Malmsten  0735-30 91 99