Kontaktuppgifter

Styrelse och övriga befattningshavare

Ordinarie ledamöter
Mats Edestig, ordförande, vaktchef, medlemsfrågor (vald till 2025), ordforande[snabela]dalarobatklubb.se
Thomas Wrande, vice ordförande, segling (vald till 2024)
Jonas Maijgren, (vald till 2025)
Maria Ulving, kassör (vald till 2025)

Tony Dahlbom, IT (omvald till 2024)
Sören Ejby, arbetsplikt (omvald till 2025)

Magnus Sundström, hamnkapten (vald till 2024)  
Kristin Unander, sekreterare (omvald till 2025)  

Suppleanter
Alexis Fallenius, (vald till 2025) 
Maria Ulving, (vald till 2025)
Lennart Åsell, miljö (vald till 2024)

Revisorer
Eric Åhsberg, auktoriserad (omvald till 2025)
Lars Palmgren, lekmannarevisor (vald till 2023)

Valnämnd
Richard Nordgård, sammankallande 0702-10 96 70
Erika Svensson
Uffe Börjesson

Hedersledamöter
Uffe Bengtsson (avliden)
Hans Forsén
Lennart Jansson
Jan Lundberg
Uffe Börjesson

Arbetsgrupper

Arbetsplikt
Sören Ejby, 0705-787870,
Mats Edestig  070-571 25 06,
Roland Palm

Vaktplikt och båtplatstilldelning
Mats Edestig  070-571 25 06,
vakt@dalarobatklubb.se,
Jonas Maijgren

Ekonomi och administration
medlem@dalarobatklubb.se
Maria Ulving, kassör
Thomas Olsson försäkringar 0709-14 07 60

Hamnansvarig
Magnus Sundström   073-331 45 81, 
hamnkapten@dalarobatklubb.se

Gästhamn
Lars-Olof (LO) Landin  0708-125 467, info@dalarogasthamn.se

Information och IT
Tony Dahlbom  0703-91 91 85 webmaster@dalarobatklubb.se
Alexis Fallenius

Sjö- och torrsättning samt vinterplatser på land
Jonas Swartling
torrochsjo@dalarobatklubb.se

Vinterplatser i vattnet
Mats Edestig  070-571 25 06, vakt@dalarobatklubb.se

Miljö
Lennart Åsell  070-561 65 20, miljo@dalarobatklubb.se

DBK Seglingssektionen
Thomas Wrande  0706-19 67 14
Jonas Malmsten  0735-30 91 99