Vaktpool

Agneta Hermansson, 08 501 514 20,  070 7127362
Jan-Erik Sjögren, 08 501 517 13,  070 253 88 94
Kristin Unander, 0768 828 478 (skicka sms)
Max Wackenhuth, 079 3473849
Mikaela Sterner, 0739 837764
Richard Högström 070-357 56 09 (skicka sms)
Sebastian Rusik 072-304 37 65
Yonatan Beyene Tedla, 073 705 03 38

Har du frågor om vaktplikten var vänlig kontakta DBK på vakt@dalarobatklubb.se.