Vaktpool

Agneta Hermansson, 08 501 514 20,  070 7127362
Jan-Erik Sjögren, 08 501 517 13,  070 253 88 94
Kristin Unander, 0768 828 478 (skicka sms)
Max Wackenhuth, 079 3473849
Mikaela Sterner, 0739 837764
Richard Högström 070357 56 09 (skicka sms)
Sebastian Rusik 072 304 37 65
Tyrone Lundström 0733 966935
Yonatan Beyene Tedla, 073 705 03 38

Har du frågor om vaktplikten var vänlig kontakta DBK på vakt@dalarobatklubb.se.