Bli medlem -
gör ansökan här.

Dalarö Båtklubb är en ideell förening. För att söka båtplats, delta i DBK Seglings tränings- eller tävlingsverksamhet eller barn- och ungdomssegling med vår ansvarsförsäkring, krävs att du är medlem.
Ny medlem betalar inträdesavgift 1000 kr (engångsavgift) och sedan en årsavgift löpande på 600 kr. Medlem i DBK Segling betalar enbart årsavgiften, men dessutom en årlig seglingsavgift på 500 kr.  

Medlemsansökningar behandlas löpande. Sökande som vill ha båtplats (anmälan är inte bindande) får erbjudande om båtplats efter tillgång. Om den sökande accepterar skickas faktura som bekräftelse på medlemskapet. När betalning skett är du medlem och datum för inbetalningen gäller i förekommande fall som könummer för permanent båtplats.

Båtar äldre än 1995
Dalarö båtklubb tillåter inte båtar som har otillåtna giftfärger, därför kräver vi intyg på nytillkomna båtar i klubben som är byggda 1995 eller tidigare.
Intyg får man genom XRF-mätning eller analys av skrapprov på båtbotten (se Båtunionens hemsida/miljö). 
Vi hoppas självklart att din botten har tillåten bottenfärg, via intyg, så vi kan välkomna dig i klubben.

Typ av medlemskap
  • Seniormedlem
  • Familjemedlem, ingen inträdesavgift
  • Juniormedlem, ingen inträdesavgift
    (Juniormedlem är fn ungdomar som seglar. Erbjuds att bli seniormedlem det år man fyller 20 år och behöver då inte betala inträdesavgift)
Medlems- och båtplatsavgifter

Inträdesavgift 1 000:-
Medlemsavgift, senior 600:-/år
Medlemsavgift senior segling (inget inträde) 1 100:-/år
Familjemedlemsavgift (inget inträde) 100:-/år
Medlemsavgift junior -20 år (inget inträde) 100:-/år
Medlemskap krävs för att få båtplats 
Deposition (insats) för båtplats beräknas på båtens storlek 650:-/kvm, dock min. 10 000:-
Bryggplats med insats (= permanent plats); Pris per sommarsäsong platsens bredd (från mitt på bom till mitt på bom) x 950:-/m vid Piren Askfatshamnen, x 760:-/m vid Kajen 1 och vid Brygga 1 Askfatshamnen, x 665:-/m vid Kajen 2 och vid Klubb-Bryggan Askfatshamnen, x 660:-/m i Kanalen och x 665:-/m i Vadviken.
Bryggplats utan insats (= tillfällig säsongsplats); Pris per sommarsäsong 3 gånger permanentplatspriserna ovan. (Medlem med säsongsplats uppgraderas till permanent plats så snart permanent plats finns.)
Bojplats med insats 1 650:-/år + insats 5 000:- (Medlem med bojplats kan stå i kö för bryggplats utan kostnad.)
Vinterplats ingår inte automatiskt för medlem med sommarplats. Köa för vinterplats utan kostnad.
Vinterplats på land ingen insats 130:-/kvm/år
Vinterplats i vatten ingen insats 2 850:- + el / år
Båtplats för träningsverksamhet Junior 500:-/år (ingen deposition)
Båtplats för träningsverksamhet Senior 1 000:-/år + deposition 1 000:-
Sjö- och torrsättningsavgift (Fastställs av styrelsen efter kostnader för kranbil etc)
Mastskjulsavgift 100:-/år
Klubbnyckel 400:- varav 250:- i deposition
Köavgift för båtplats medlem 200:-/år (Medlem med premanent plats kan stå i byteskö utan kostnad.)
Avgift för utebliven vakt 2 000:-
Avgift för utebliven arbetsplikt 1 500:-

Ansökan om medlemskap

Observera att din ansökan inte är bindande, men att uppgifterna nedan behövs för att kunna ge dig uppgift om vilka möjligheter du har att bli medlem och få båtplats samt få en offert på detta.

Ansöker du om familjemedlemskap, ange i så fall relation till medlem.

Välkommen att göra din ansökan. All betalning sker sedan mot faktura.