Allmänt om Dalarö Båtklubb

Foto: Gunnar Södergren 1947 med vänligt tillstånd av Aftonbladet.

Stan Laurel och Oliver Hardy, i Sverige mer kända som Helan och Halvan, var på Sverigebesök 1947. Samma år startades Dalarö Båtklubb av fem båt- och havsdyrkande eldsjälar, bland andra Dalarös dåvarande kantor Vinfelt Johansson och tulluppsyningsman Folke Vesterberg.

Klubbens drygt 500 platser utnyttjas till närmare 100%. Därför har vi kö för nya medlemmar. För att få båtplats i Dalarö Båtklubb krävs medlemsskap. Du ansöker om medlemskap och båtplats här. Ansökan är inte bindande. Skicka därför först in en ansökan, så får vi de uppgifter vi behöver för att ge dig en offert.

Vad innebär det att vara båtklubb?

Dalarö Båtklubb är just det - en båtklubb, och inte en marina. Det innebär att medlemmarna sköter det mesta av verksamheten genom styrelsearbete, genom att ingå i arbetsgruppen för torr- och sjösättning, fungera som bryggvärd samt gör vakt- och arbetsplikt.

Vakt- och arbetsplikt
Alla med båtplats gör en vaktnatt per plats (land och vatten). Alla med båtplats gör dessutom en arbetsplikt, vilket innebär en ca halv dags arbete, oftast på helger.
Vakt- och arbetsplikt bokar man själv på Medlemssidorna.
Vaktplikt för nästkommande år bokas från november till 15 februari. Därefter tilldelas medlemmar, som inte själva bokat, vaktpass med hjälp av datorn. Vakten är obligatorisk, men det finns en vaktpool som går vakt på beställning, om man inte själv kan gå.

Rutin för båtplatstilldelning

Person som ansöker om att bli medlem för att få båtplats ställs i kö. Inträde, årsavgift och köavgift faktureras. Ju större båt desto längre kötid i princip. Båtens bredd är avgörande. 2,10 meter breda båtar kräver 2,5 metersplats. 2,60 meter breda båtar 3 meters plats osv. För båtar upp till 2,80 meters bredd finns det normalt plats i början av säsongen. Båtklubben har ett begränsat antal vinterplatser på land (ca 150 platser) och ett 20-tal vinterplatser i vatten i Askfatshamnen. Vintersäsongen är 15 november till 15 april.

Permanent plats eller säsongsplats

Båtklubben tillhandahåller i första hand permanenta sommarplatser i vatten vid brygga eller vid boj. Man disponerar med ensamrätt en permanent plats genom att betala en deposition som beräknas på båtens storlek och som är minst 10.000 kr. Dessutom betalar man en båtplatsavgift sommar och en vinter.
Säsongsplatser: För att öka möjligheten att få och nyttja våra platser, har båtplatsinnehavare möjlighet att säsongsuthyra sina platser om man inte avser att själv använda sin plats.. Detta görs när någon tillfälligt är utan båt eller kanske i samband med utlandstjänstgöring osv. Säsongsuthyrning medges dock endast i max 5 år i följd. Medlem som vill säsongsuthyra anmäler detta till klubben. Vi erbjuder dessa platser till kön precis på samma sätt som vid tilldelning av permanentplatser.  

Vid säsongsuthyrning får medlem tillbaka hamnavgiften, förutsatt att någon annan hyr platsen. Depositionen återbetalas dock inte förrän man helt återlämnar platsen.

GDPR

Här finns Dalarö Båtklubbs GDPR-policy