Sjö- och torrsättning

Gemensam torrsättning

Anmälan görs varje år även om du haft plats tidigare. Anmälan för torrsättning blir tillgänglig genom mail senast 15 augusti varje år.
Anmälan till torrsättning kan göras till och med den 31 augusti.
Datum och turordningslistor för torrsättning publiceras sedan löpande på Medlemssidorna efter den 15 september.

För deltagande i gemensam torr- och sjösättning och vid användning av kranbil gäller följande:

  • Djupgående gällande segelbåt högst 1,9 meter med hänsyn till stöttning på bilflaket.
  • Om det ändå krävs särskild extra stöttning kan tilläggsavgift bli aktuell.
  • Anmälan är obligatorisk

Anmälan inför sjösättning behöver ej göras - sker i omvänd "torrsättningsordning".  För att behålla din plats på land under vintern, måste du anmäla dig till ett av datumen för torrsättning genom att kontakta Jonas Swartling.

Hjälp med anmälan
Kan du av någon anledning inte själv göra anmälan via Internet eller om du har frågor så är du alltid välkommen att maila Jonas på torrsjo@dalarobatklubb.se.

Torrsättning i egen regi

Anmälan ska göras i god tid efter det att mail skickats 15 augusti före planerad upptagning varvid plats anvisas av DBK-ansvarig. Upptagning i Askfatsområdet får dock inte göras förrän efter avslutad gemensam torrsättning i oktober och efter särskilt medgivande.

Arbetsplikt vid sjö- och torrsättning

Arbetsplikt kan utföras samtidigt med gemensam torr- eller sjösättning under förutsättning att 2 (två) personer från aktuell båt deltar, varvid båtägaren genomför sitt arbetspass och den extra personen genomför arbetspliktspasset. Anmälan till samtidig arbetsplikt sker separat på Medlemssidorna.