Möten

Kommande möten

Förutom löpande arbetsgruppsmöten så genomförs Styrelsemöten varje månad.
Årsmöte för alla medlemmar genomförs vanligast i slutet på april och Höstmöte i slutet av november, eller början av december. Se separat inbjudan.

Årsböcker och protokoll

Här nedan har vi samlat Dalarö Båtklubbs årsböcker från 2008 och framåt med Verksamhets- och förvaltningsberättelse, bokslut, planerad verksamhet, budget och rullande investeringsbudget:
 

År Årsböcker Protokoll
2022 Årsbok  
2021 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2020 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2019 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2018 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2017 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2016 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2015 Årsbok Årsmöte, Höstmöte, sid 2
2014 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2013 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2012 Årsbok Årsmöte, Höstmöte
2011 Årsbok Årsmöte
2010 Årsbok Årsmöte
2009 Årsbok Årsmöte
2008 Årsbok Årsmöte