Möten

Kommande årsmöten

Nästa årsmöte sker i april 2019. Inbjudningar skickas ut separat.

Årsböcker och protokoll

Här nedan har vi samlat Dalarö Båtklubbs årsböcker från 2008 och framåt med Verksamhets- och förvaltningsberättelse, bokslut, planerad verksamhet, budget och rullande investeringsbudget:
Årsbok 2019 
Årsbok 2018
Årsbok 2017
Årsbok 2016
Årsbok 2015
Årsbok 2014
Årsbok 2013
Årsbok 2012
Årsbok 2011
Årsbok 2010
Årsbok 2009
Årsbok 2008

Här nedan finns årsmötesprotokollen från 2007 och framåt:
År 2018
År 2017 höstmöte
År 2017
År 2016
extra budget föreningsstämma
År 2016
År 2015
År 2014, extra budget föreningsstämma
År 2014
År 2013, extra budget föreningsstämma
År 2013
År 2012, extra budget föreningsstämma
År 2012
År 2011
År 2010
År 2009
År 2008
År 2007