Styrelse och övriga befattningshavare
 

Ordinarie ledamöter
Uffe Börjesson , ordförande (vald till 2020) 0708-44 65 00,
ordforande[snabela]dalarobatklubb.se
Jan Lundberg , vice ordförande (vald till 2020) 0705-81 16 23
Richard Nordgård , kassör (omvald till 2021) 0702-10 96 70 
Magnus Sundström , hamnkapten (vald till 2020 som ersättare för Jonas Maijgren) 0706-08 88 97
Jens Sjödin , arbetsplikt (omvald till 2021) 0705-92 00 12 
Thomas Wrande , segling (vald till 2020) 0706-19 67 14
Kristin Unander , sekreterare (omvald till 2021) 0768-82 84 78 

Suppleanter
Danny Olofsson , arbetsplikt (omvald till 2021) 0707-476687
Lennart Åsell, miljö (fyllnadsval efter Kaj Maas till 2020) 
Erika Svensson , (nyval till 2021)
Mats Edestig ,  vaktchef, medlem/båtplats (vald till 2020)
Marianne Kaplan , (vald till 2020)

Revisorer
Eric Åhsberg auktoriserad (omvald till 2021)
Lars Palmgren lekmannarevisor (vald till 2020)
Vivianne Yllenius suppleant (omvald till 2021)

Valnämnd
Jan Nordin , sammankallande 0704-13 78 98
Sven Gustavsson 
LO Landin

Hedersledamöter
Uffe Bengtsson (avliden)
Hans Forsén
Lennart Jansson

Arbetsgrupper

Arbetsplikt
Danny Olofsson   0707-476687  
Jens Sjödin  0705-920012 

Vaktplikt och båtplatstilldelning
Mats Edestig  070-571 25 06,
vakt[snabela]dalarobatklubb.se

Ekonomi och administration
medlem[snabela]dalarobatklubb.se
Uffe Börjesson  0708-44 65 00
Richard Nordgård  0702-10 96 70 
Jan Lundberg  0705-81 16 23
Eva de Jong bokföring, fakturor 08-504 704 92
Thomas Olsson försäkringar 0709-14 07 60

Hamnansvarig
Magnus Sundström   073-331 45 81, 
hamnkapten[snabela]dalarobatklubb.se

Gästhamn
Lars-Olof (LO) Landin  0708-125 467, info[snabela]dalarogasthamn.se

Information och IT
Tony Dahlborn
 0703-91 91 85 webmaster[snabela]dalarobatklubb.se

Sjö- och torrsättning samt vinterplatser
LP Bjernudd
 0763-51 50 71, torrochsjo[snabela]dalarobatklubb.se

Miljö
Lennart Åsell  070-561 65 20, miljo[snabela]dalarobatklubb.se

    
DBK Seglingssektionen
Thomas Wrande  0706-19 67 14
Jonas Malmsten  0735-30 91 99

Dessutom har vi arbetsgrupper för Mastkran samt för Höst- och Julmarknad.