Välkommen till Dalarö Båtklubb

Aktuellt

2022-09-14 - Allmän checklista inför hösten och vintern finns nu på medlemssidorna.

2022-08-24 - Fyren Piltholmknall byggs om och kommer att vara släckt till och från.

2022-08-23 - Uppdaterad info om torrsättningarna för hösten finns nu på medlemssidorna.

2022-06-28 - Bättre ordning i våra soprum krävs! Läs mer här.

2022-05-18 - Nu har de första båtarna som sanerats från TBT sjösatts. Läs mer här.