Vinterplatser

Ansvarig för torr- och sjösättning samt vinterplatser är LP Bjernudd, som kan nås via mail eller 076-351 50 71.

Vinteruppläggningsplatser

Dalarö Båtklubb har vinteruppställningsplatser på parkeringarna i Askfatshamnen och Vadviken samt på ett mindre område vid kanalen mellan slipen och mastkranen det s.k. ”Klubbområdet”. Parkeringarna för uppställning av båtar är tillgängliga mellan 15 september och 15 maj. Uppställning får endast ske efter anvisning. Området i Vadviken är avsett för egen upptagning vid flexibel tidpunkt och efter klartecken av ansvarig för vinterplatser. Området i Askfatshamnen är avsett för gemensam upptagning enligt nedanstående.
Observera att giltig båtförsäkring är en förutsättning för att erhålla vinteruppställningsplats inom DBKs områden.

Alla som vill ha vinterplats måste anmäla detta varje år från 15 augusti. Det gäller således även alla medlemmar som redan har vinterplats. Medlemmar som haft vinterplats något av de senaste åren har företräde till vinterplats. Varje år skickas ett mail till alla som hade vinterplats året innan. Via detta mail kan då nyanmälan till vinterplats göras.

Nya medlemmar och medlemmar som skaffat större båt eller ytterligare en båt får ansöka om vinterplats. Ansökan sker genom en skriftlig förfrågan om vinterplats. Dessa ansökningar placeras i kö efter det datum som de inlämnats, vilket kan ske genom e-post till LP Bjernudd ovan.
Om plats blir ledig kommer kö-medlemmar ifråga. Dessa får meddelande om detta.

Medlem som haft men inte avser att utnyttja sin vinteruppställningsplats ombedes att snarast meddela detta. 

OBS! Efter den 15 maj får inga vagnar eller trailers stå kvar på Askfatsparkeringen, Klubbområdet eller på Vadviksparkering inklusive angränsande områden.

 

Sjö- och torrsättning

Gemensam torrsättning - information och anmälan

Anmälan görs varje år även om du haft plats tidigare. Anmälan för torrsättning blir tillgänglig genom mail senast 15 augusti varje år.
Anmälan till torrsättning kan göras till och med den 31 augusti.
Turordningslistor för torrsättning publiceras sedan löpande på Medlemssidorna efter den 15 september.

För deltagande i gemensam torr- och sjösättning och vid användning av kranbil gäller följande:
* Djupgående gällande segelbåt högst 1,9 meter med hänsyn till stöttning på bilflaket.
* Om det ändå krävs särskild extra stöttning kan tilläggsavgift bli aktuell.

Anmälan är obligatorisk

Anmälan inför sjösättning behöver ej göras - sker i omvänd "torrsättningsordning".

Hjälp med anmälan
Kan du av någon anledning inte själv göra anmälan via Internet eller om du har frågor så är du alltid välkommen att ringa LP Bjernudd på tel 076-351 50 71.

Torrsättningsdatum hösten 2019 samt Sjösättning 2020:
NR 1 - lördag 21 september 2019 > sjösätter lördag 9 maj 2020.
NR 2 - onsdag 2 oktober 2019 > sjösätter onsdag 6 maj 2020.
NR 3 - lördag 5 oktober 2019 > sjösätter lördag 2 maj 2020.
NR 4 - onsdag 9 oktober 2019 > sjösätter lördag 25 april 2020.
NR 5 - lördag 12 oktober 2019 > sjösätter lördag 25 april 2020.
För att behålla din plats på land under vintern 2019/2020, måste du anmäla dig till ett av ovan angivna datum genom att kontakta LP Bjernudd.

 

Torrsättning i egen regi - information och anmälan

Anmälan ska göras i god tid efter det att mail skickats 15 augusti före planerad upptagning varvid plats anvisas av DBK-ansvarig. Upptagning i Askfatsområdet får dock inte göras förrän efter avslutad gemensam torrsättning i oktober och efter särskilt medgivande.

 

Arbetsplikt vid sjö- och torrsättning

Arbetsplikt kan utföras samtidigt med gemensam torr- eller sjösättning under förutsättning att 2 (två) personer från aktuell båt deltar, varvid båtägaren genomför sitt arbetspass och den extra personen genomför arbetspliktspasset. Anmälan till samtidig arbetsplikt sker separat på Medlemssidorna.

Medlemsdekal

Glöm inte att kontrollera att medlemsdekalen finns på väl synlig plats på båten. Seglare rekommenderas att placera ytterligare en medlemsdekal på masten synlig året runt. Beställ ny eller ytterligare en medlemsdekal här.