Våra bryggor

Samtliga bryggor är märkta med blå skyltar med vit text. Platserna är märkta med likadana nummerskyltar. Numreringen börjar med plats 1 på vänster sida från land räknat och bryggans högsta platsnummer är således längst in till höger.
Här nedan namn och belägenhet för våra 15 bryggor med sammanlagt drygt 500 platser (exkl gästhamns- och seglarskolebryggorna).

Askfatshamnen

I Askfatshamnen ligger vårt Klubbhus, vår populära Seglingsverksamhet samt även Gästhamn. Här finns också ca: 100 vinterplatser.

Bryggorna i Askfathamnen heter Kajen 1 (platserna 1-25) och Kajen 2 (1-15), vilka tillsammans utgör landkajen från Piren i söder och norrut ner förbi Gästhamnskontoret och till Klubbhuset.  
Längst i söder ligger Piren (stenpiren med platserna 1-16)  och därefter följer Gästhamnsbryggan (märkt med gästhamnsskyltar).   
Brygga 1 (platserna 1-16) ligger framför Gästhamnskontoret.
Brygga 2 och Brygga 3 ligger vid Klubbhuset och  är bryggor, som idag används av DBK Segling och Dalarö Kajak.
Kajen norrut efter Klubbhuset längs Kanalen med mastkran heter Klubbryggan (1-30 platser).
I Askfatshamnen finns en blandning av stora platser lämpliga för större segel- och motorbåtar på Piren och vid Kajen 1 och mindre platser norrut i hamnen. Hela hamnen och bort till mastkranen är 4-2 meter djup och grundar upp ju längre in man kommer.

Kanalen

Efter gångbron och norrut har Båtklubben platser på östra sidan (= Ö-sidan) i Kanalen. Med början direkt nedanför Sporthallen - kallas stenkajen för Kanalen 1 (1-94 platser). 
Mitt i kanalen, där denna blir bredare, finns en träbrygga  som kallas Kanalen 2 (platserna 1-47).
Kanalen 1 har i huvudsak 2,5 meter breda platser. Kanalen 2 har i huvudsak 3 meter breda platser. Några få platser är något bredare.
I Kanalen, som är ca 1,5 meter djup, kan mindre och något större motorbåtar ligga.

Vadviken

Norr om Stockholmsvägen och Kanalbron börjar Vadviken, där Båtklubben på ö-sidan, dels har en vaktstuga med låsta soptunnor för medlemmar och räknat söderifrån bryggorna 1-5.
Norr om femte bryggan finns 11 bojplatser i två rader om 5 bojar - röda och blåa raden, samt ytterligare en ensam röd boj norr om blåa raden båtar på svaj sommartid.

Bryggorna heter V1 (1-60) med 2,5 meter breda platser, V2 (1-46) med 3 meters platser, V3 (1-52) med i huvudsak 3 meters platser, V4 (1-53) med 3,2 till 4,2 meters platser och brygga V5 (1-55) också med i huvudsak större platser från 3 till 4,5 meter.